Życie ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie, jest w rękach personelu pracującego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. To trudne zadanie stoi nie tylko przed lekarzami, ale także pielęgniarzami, ratownikami medycznymi oraz rejestratorami. Czym dokładnie zajmuje się SOR? W jakich okolicznościach trafia się na Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Czym jest SOR? 

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dokonywana jest podstawowa, wstępna segregacja oraz kwalifikacja pacjentów. Funkcjonuje dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Trafiają tam osoby, które uległy wypadkowi lub których stan zdrowia nagle się pogorszył. Pomoc udzielana jest w pierwszej kolejności osobom, które wymagają natychmiastowej stabilizacji funkcji życiowych. W przypadku SOR można zgłosić się na dowolny oddział. Nie ma w tym przypadku rejonizacji. 

Należy pamiętać, że Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest tym samym co przychodnia, czy poradnia specjalistyczna. Na SOR powinny się zgłaszać wyłącznie osoby, które wymagają pilnej opieki medycznej. W szczególności pacjent nie powinien zgłaszać się tam w celu uzyskania recepty, zwolnienia lekarskiego czy uzyskania porady lekarskiej w przypadku niezagrażającym życiu lub zdrowiu. Takie osoby powinny szukać pomocy u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub w placówkach nocnej pomocy lekarskiej (tzw. wieczorynkach).

W Polsce funkcjonuje 235 SOR-ów, ale eksperci uważają, że jeden oddział powinien przypadać na 150 tys. mieszkańców. Powinno być ich zatem około 250. Oddziały ratunkowe powinny mieć dostęp do całodobowego lotniska lub lądowiska, które powinny znajdować się na tyle blisko, aby pacjenci mogli być przyjmowani bez pośrednictwa transportu sanitarnego.

W jakich przypadkach można samemu zgłosić się na SOR? 

W przypadku nagłego zagrożenia, czyli na przykład ostrej infekcji lub choroby objawiającej się: 

 • nagłą dusznością,
 • zaburzeniami rytmu serca, 
 • nagłym i mocnym bólem głowy, 
 • nagłym bólem w klatce piersiowej, 
 • nagłą wysoką gorączką, 
 • silnym krwawieniem z dróg rodnych lub nagłym porodem, 
 • masywnym krwawieniem z układu pokarmowego, 
 • ostrym i nagłym bólem brzucha,
 • utratą przytomności, zaburzeniami świadomości, 
 • zaburzeniami mowy, widzenia, słuchu oraz czucia. 

Na SOR można się zgłosić samemu również: 

 • w razie ukąszenia, użądlenia, prowadzącego do ostrej reakcji anafilaktycznej, 
 • w przypadku złamań kości, zwichnięć stawów oraz innych uszkodzeń ciała. 

Na SOR są przywożeni między innymi pacjencji do po wypadkach komunikacyjnych, drogowych, poszkodowani przez klęski żywiołowe czy wyładowania atmosferyczne.

Zakres działań 

Pacjent po przyjęciu na ostry dyżur jest diagnozowany i leczony w zakresie obejmującym stabilizacje funkcji życiowych. Po odpowiedniej diagnozie i stabilizacji, pacjent zostaje poddany dalszemu leczeniu na innym oddziale zajmującym się inną jednostką chorobową. W razie konieczności zapewnia się niezwłoczny transport do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej. 

Struktura Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • rejestracja oraz poczekalnia - jest to obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęcia chorego. W tym miejscu również udziela się informacji rodzinom poszkodowanych. 
 • sala obserwacji - obszar przeznaczony do obserwacji pacjentów z mniej nasilonymi objawami oraz chorych po zabiegach z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego. 
 • gabinety konsultacyjne - w nich udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz daje wskazówki pacjentów przed wyjściem z oddziału. 
 • sala resuscytacyjno- zabiegowa - sala wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt medyczny, dzięki któremu przywracane oraz podtrzymywane są funkcje życiowe pacjentów. 
 • sala terapii natychmiastowej - to obszar, w którym znajdują się sala zabiegowa oraz opatrunków gipsowych. 
 • sala wstępnej intensywnej terapii - w tym miejscu monitoruje się i podtrzymuje funkcje życiowe, prowadzi resuscytacje krązeniowo-oddechowo-mózgową oraz płynową, wykonuje się wczesną diagnostykę, wstępne leczenie, uśmierza ból, leczy zatrucia, opracowuje się chirurgiczne rany i drobniejsze urazy. 

Wyróżnia się również obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zaplecze gospodarczo-administracyjne. 

Możesz ocenić ten artykuł: