1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  2. Kujawsko-Pomorskie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:52 566 66 65
Szpitalna 19
Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na mapie
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:52 566 66 65
Chodkiewicza 44
Bydgoszcz

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na mapie
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:52 566 66 65
Karola Kurpińskiego 5a
Bydgoszcz

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (tzw. wieczorynka) w Bydgoszczy funkcjonuje w dni powszednie między godziną 18:00 a 8:00 rano oraz w dni wolne i świąteczne przez całą dobę. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się do dowolnego punktu, niezależnie od miejsca zamieszkania i wybranego lekarza POZ.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej porady w Bydgoszczy udzielane są ambulatoryjnie lub poprzez teleporadę, jednak w medycznie uzasadnionych przypadkach mogą odbyć się także w domu osoby chorej.

Sytuacją, w której można skorzystać ze świadczeń udzielanych w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ jest nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia, gdy jednocześnie objawy nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia, a ponadto domowe sposoby oraz leki wydawane bez recepty nie przyniosły poprawy, a także zachodzi podejrzenie, że czekanie z udaniem się po pomoc do czasu otwarcia przychodni może być przyczyną dalszego pogorszenia stanu pacjenta. Świadczenia udzielane są zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom.

Specjalista udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może sporządzić zaświadczenie o niezdolności do pracy, nauki lub uprawiania sportu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, i wskazuje na to jego stan zdrowia.