1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  2. Lubelskie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Lublin

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:81 728 63 70
Abramowicka 2
Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:81 537 40 27
al. Kraśnicka 100
Lublin

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (tzw. wieczorynka) w Lublinie funkcjonuje w dni robocze między godziną 18:00 a 8:00 rano, a także w dni wolne i świąteczne całodobowo. Pacjent w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia może udać się do najbliższego punktu, nie tylko zgodnego z miejscem zamieszkania oraz wybranym lekarzem lub pielęgniarką POZ.

Porady w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Lublinie udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub poprzez teleporadę, jednak w niektórych przypadkach mogą mieć też miejsce w miejscu zamieszkania pacjenta.

Ze świadczeń udzielanych w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w sytuacji, jaką jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub zachorowanie, gdy objawy zarazem nie sugerują bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, zastosowane domowe sposoby i leki dostępne bez recepty nie pomogły, a dodatkowo istnieje obawa, że czekanie i udanie się po pomoc dopiero w godzinach otwarcia przychodni może być przyczyną dalszego pogorszenia stanu pacjenta. Pomoc udzielana jest zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom.

Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może wystawić dokument o niezdolności do pracy, nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a jego stan zdrowia uzasadnia jego przedłożenie.