1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  2. Wielkopolskie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Poznań

NZOZ Centrum Medyczne HCP

NZOZ Centrum Medyczne HCP na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej POZ: 61 227 41 04
28 Czerwca1956 194
Poznań

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 647 77 15
Al.Solidarności 36
Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na mapie
Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 616 20 20
Adama Wrzoska 1
Poznań

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei na mapie
Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 307 12 75
Mickiewicza 2
Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 821 22 07
Juraszów 7-19
Poznań

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu na mapie
Gabinet Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej nr 2: 61 669 80 30
Grunwaldzka 16/18
Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia na mapie
Poradnia (Gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 873 91 90, 61 873 90 18
Szwajcarska 3
Poznań

Poradnia Lekarza Pierwszego Kontaktu Gaudium NZOZ

Poradnia Lekarza Pierwszego Kontaktu Gaudium NZOZ na mapie
Skórzewo - Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 307 73 07
Księdza Stanisława Kozierowskiego 4/8
Skórzewo

Poradnia Lekarza Pierwszego Kontaktu Gaudium NZOZ

Poradnia Lekarza Pierwszego Kontaktu Gaudium NZOZ na mapie
Zalasewo - Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 61 307 73 07
Serdeczna 21g/u1
Zalasewo

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (tzw. wieczorynka) w Poznaniu udziela świadczeń w dni robocze między godziną 18:00 a 8:00 rano oraz w dni wolne i świąteczne całodobowo. Pacjent w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia może udać się do najbliższego punktu, nie tylko zgodnego z miejscem zamieszkania oraz wybranym lekarzem lub pielęgniarką POZ.

Porady w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Poznaniu udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, jednak w niektórych przypadkach mogą odbyć się także w miejscu zamieszkania pacjenta.

Ze świadczeń udzielanych w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w sytuacji, jaką jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub zachorowanie, gdy symptomy zarazem nie sugerują bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, zastosowane domowe sposoby i leki dostępne bez recepty nie pomogły, a dodatkowo istnieje obawa, że czekanie i udanie się po pomoc dopiero w godzinach otwarcia przychodni może być przyczyną dalszego pogorszenia stanu pacjenta. Pomoc udzielana jest zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom.

Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może wystawić dokument o niezdolności do pracy, nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, jeżeli pacjent potrzebuje takowego dla zakładu pracy lub placówki edukacyjnej, a jego stan zdrowia uzasadnia jego przedłożenie.