1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  2. Zachodniopomorskie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 91 813 93 79
Arkońska 4
Szczecin

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum w Szczecinie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum w Szczecinie na mapie
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 91 425 30 02
Unii Lubelskiej 1
Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na mapie
Poradnia (Gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 91 434 91 00
Bolesława Śmiałego 33
Szczecin

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (tzw. wieczorynka) w Szczecinie działa w dni robocze w godzinach 18:00 - 8:00 oraz w dni wolne i świąteczne całodobowo. Pacjent w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia może udać się do najbliższego punktu, niezależnie od miejsca zamieszkania i wybranego lekarza POZ.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej porady w Szczecinie udzielane są ambulatoryjnie lub telefonicznie, jednak w medycznie uzasadnionych przypadkach mogą odbyć się także w domu osoby chorej.

Sytuacją, w której można skorzystać ze świadczeń udzielanych w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub zachorowanie, gdy symptomy zarazem nie sugerują bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a ponadto domowe metody i leki dostępne bez recepty nie pomogły, a także zachodzi podejrzenie, że czekanie i udanie się po pomoc dopiero w godzinach otwarcia przychodni może być przyczyną dalszego pogorszenia stanu pacjenta. Pomoc udzielana jest zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarz może sporządzić zaświadczenie o niezdolności do pracy, nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a jego stan zdrowia uzasadnia jego przedłożenie.