1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  2. Kujawsko-Pomorskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Bydgoszcz

SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką na mapie
Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy: 261 417 112
Powstańców Warszawy 5
Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy na mapie
Klinika Medycyny Ratunkowej: 52 585 42 22
M.Skłodowskiej Curie 9
Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy na mapie
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej: 52 365 55 74
Ujejskiego 75
Bydgoszcz

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SORu) w Bydgoszczy należy udzielanie pomocy medycznej ludziom, których zdrowie lub życie jest w dużym stopniu zagrożone. Specjalistyczne sprzęty dostępne na tym oddziale, pozwalają na wykonywanie niemalże każdego pilnego zabiegu ratującego życie.

Na oddział ratunkowy powinni trafiać wyłącznie ci, którzy potrzebują udzielenia natychmiastowej pomocy. Chodzi tutaj głównie o ofiary wypadków oraz osoby, których stan zdrowia nagle uległ pogorszeniu. Pacjent nie musi mieć przy sobie skierowania od lekarza. Nie ma znaczenia również miejsce zamieszkania. Warto pamiętać o tym, że na SOR nie powinni udawać się pacjenci, którym właściwej pomocy może udzielić lekarz rodzinny w lokalnej przychodni.

Personel SORu stawia pacjentowi wstępną diagnozę oraz przeprowadza zabiegi stabilizujące funkcje życiowe. W dalszej kolejności, jeśli pacjent wymaga hospitalizacji, bezzwłocznie zostaje przekazany do właściwego oddziału szpitalnego. Jeżeli obserwacja nie jest konieczna - zostanie wypisany. Gdy zachodzi taka potrzeba, SOR w Bydgoszczy zapewnia transport sanitarny do innego szpitala, udzielającego specjalistycznych świadczeń lekarskich.