1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  2. Lubelskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Lublin

SPSK Nr 4 w Lublinie

SPSK Nr 4 w Lublinie na mapie
Kliniczny Oddział Ratunkowy: 81 724 45 51
dr. K. Jaczewskiego 8
Lublin

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć: 81 728 55 05
Grenadierów 3
Lublin

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy: 81 718 53 23
prof. Antoniego Gębali 6
Lublin

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie na mapie
Kliniczny Oddział Ratunkowy: 81 724 45 51
dr. K. Jaczewskiego 8
Lublin

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy: 81 537 45 00
al. Kraśnicka 100
Lublin

Do celów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (tzw. SORu) w Lublinie należy udzielanie pomocy medycznej osobom, których życie i zdrowie jest w niebezpieczeństwie. Specjalistyczne sprzęty wykorzystywane na tymże oddziale, umożliwiają wykonywanie praktycznie każdego koniecznego zabiegu ratującego życie.

Na SOR powinni trafiać wyłącznie ci, którym należy udzielić natychmiastowej pomocy. Chodzi tutaj zwłaszcza o ofiary wypadków oraz osoby, których stan zdrowia nagle uległ znacznemu pogorszeniu. Pacjent nie musi posiadać skierowania od lekarza. Nie ma znaczenia także adres zamieszkania. Warto pamiętać o tym, iż na SOR nie powinni udawać się pacjenci, których problem mógłby rozwiązać lekarz rodzinny w rejonowej przychodni.

Personel medyczny SORu dokonuje wstępnej segregacji i kwalifikacji pacjentów oraz decyduje o podjęciu kroków niezbędnych do stabilizacji funkcji życiowych. Następnie, jeśli pacjent wymaga hospitalizacji, bezzwłocznie zostaje przekazany do właściwego oddziału szpitalnego. Jeśli zaś obserwacja nie jest konieczna - otrzyma wypis. Gdy zachodzi taka konieczność, SOR w Lublinie zapewnia przewiezienie do innego szpitala, udzielającego specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.