1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  2. Pomorskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Gdańsk

Szpital im. Mikołaja Kopernika

Szpital im. Mikołaja Kopernika na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:58 768 40 00
Al. Jana Pawła II 50
Gdańsk

Szpital im. Mikołaja Kopernika

Szpital im. Mikołaja Kopernika na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dorosłych:58 764 01 00
Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:58 349 37 84
Smoluchowskiego 17
Gdańsk

Do powinności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (tzw. SORu) w Gdańsku należy udzielanie pomocy lekarskiej pacjentom, których życie i zdrowie jest poważnie zagrożone. Specjalistyczne sprzęty wykorzystywane na tymże oddziale, umożliwiają przeprowadzanie niemalże każdego koniecznego zabiegu ratującego życie.

Na oddział ratunkowy powinni trafiać wyłącznie ci, którym należy udzielić natychmiastowej pomocy. Chodzi tutaj głównie o ofiary wypadków oraz osoby, których stan zdrowia nagle się pogorszył. Aby zostać przyjętym, nie ma konieczności posiadania skierowania od lekarza. Nie ma znaczenia także adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę na to, że na SOR nie powinni udawać się pacjenci, których problem mógłby rozwiązać lekarz rodzinny w lokalnej przychodni.

Personel medyczny SORu dokonuje wstępnej segregacji i kwalifikacji pacjentów oraz przeprowadza zabiegi stabilizujące funkcje życiowe. Następnie, jeśli pacjent wymaga hospitalizacji, bezzwłocznie zostaje przekazany do właściwego oddziału szpitalnego. Jeśli zaś obserwacja nie jest konieczna - otrzyma wypis. Gdy zachodzi taka potrzeba, SOR w Gdańsku zapewnia transport do innego szpitala, udzielającego specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.