1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  2. Śląskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Katowice

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Edwarda Hankego

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Edwarda Hankego na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:32 347 12 23
Truchana 7
Chorzów

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci:32 207 17 88
Medyków 16
Katowice

Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:32 479 60 10
Ziołowa 45-47
Katowice

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SORu) w Katowicach należy udzielanie świadczenia zdrowotnego ludziom, których życie i zdrowie jest w niebezpieczeństwie. Specjalistyczne sprzęty dostępne na oddziale, umożliwiają wykonywanie praktycznie każdego koniecznego zabiegu ratującego życie.

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy powinni trafiać wyłącznie ci, którym należy udzielić natychmiastowej pomocy. Chodzi tutaj zwłaszcza o ofiary wypadków oraz osoby, których stan zdrowia nagle uległ znacznemu pogorszeniu. Pacjent nie musi posiadać skierowania od lekarza. Nie ma znaczenia również adres zamieszkania. Jest rzeczą istotną, że na SOR nie powinni udawać się pacjenci, których problem mógłby rozwiązać lekarz rodzinny w lokalnej przychodni.

Kadra SORu stawia pacjentowi wstępną diagnozę oraz przeprowadza zabiegi stabilizujące funkcje życiowe. Następnie, jeśli pacjent wymaga hospitalizacji, bezzwłocznie zostaje przekazany do właściwego oddziału szpitalnego. Jeżeli obserwacja nie jest konieczna - może zostać wypisany. Gdy zachodzi taka konieczność, SOR w Katowicach zapewnia transport sanitarny do innego szpitala, udzielającego specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.