1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  2. Wielkopolskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poznań

NZOZ Centrum Medyczne HCP

NZOZ Centrum Medyczne HCP na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:61 227 41 81
28 Czerwca1956 194
Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:61 616 20 96
Adama Wrzoska 1
Poznań

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:61 821 23 64
Juraszów 7-19
Poznań

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia na mapie
Szpitalny Oddział Ratunkowy:61 873 94 32, 61 873 94 36
Szwajcarska 3
Poznań

Do powinności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SORu) w Poznaniu należy udzielanie pomocy medycznej osobom, których życie i zdrowie jest w niebezpieczeństwie. Specjalistyczne sprzęty wykorzystywane na oddziale, dają możliwość wykonywania praktycznie każdego koniecznego zabiegu ratującego życie.

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy powinni trafiać wyłącznie ci, którym należy udzielić natychmiastowej pomocy. Chodzi tutaj głównie o ofiary wypadków oraz osoby, których stan zdrowia nagle się pogorszył. Aby zostać przyjętym, nie ma konieczności posiadania skierowania od lekarza. Nie ma znaczenia także adres zamieszkania. Jest rzeczą istotną, iż na SOR nie powinni udawać się pacjenci, których problem mógłby rozwiązać lekarz rodzinny w przychodni rejonowej.

Kadra SORu dokonuje wstępnej segregacji i kwalifikacji pacjentów oraz decyduje o podjęciu kroków niezbędnych do stabilizacji funkcji życiowych. Następnie, jeśli pacjent wymaga hospitalizacji, bezzwłocznie zostaje przekazany do właściwego oddziału szpitalnego. Jeśli zaś obserwacja nie jest konieczna - otrzyma wypis. Gdy zachodzi taka potrzeba, SOR w Poznaniu zapewnia transport do innego szpitala, udzielającego specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.